معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی گفت: تعرفه برق همزمان با اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها به صورت پلکانی و در هفت پله محاسبه خواهد شد.

 

به گزارش واحد مرکزی خبر ، محمد بهزاد در نشستی خبری گفت: مشترکانی که مصرف برق آنها تا 100 کیلووات ساعت در ماه باشد قیمت هر کیلووات ساعت برق آنها 27 تومان محاسبه می شود و اگر از 100 تا 200 کیلووات برق مصرف کنند به ازای هر کیلوواتساعت ( اضافه بر 100 کیلووات) 32 تومان محاسبه خواهد شد.

وی در باره پلکانهای بعدی نیز گفت: در پله سوم اگر مشترک مازاد بر 200 کیلووات ساعت تا 300 کیلووات ساعت برق مصرف کند به ازای هر کیلووات ساعت ( مازاد بر 200 کیلووات ساعت) باید 72 تومان پرداخت کند و اگر بیش از 300 و تا 400 کیلووات برق مصرف کند باید به ازای هر کیلووات ساعت اضافی 130 تومان پرداخت کند.

وی افزود: در پلکان پنجم قیمت مازاد بر 400 کیلووات تا 500 کیلووات ساعت برق 150 تومان محاسبه خواهد شد و اگر مشترکی در ماه بیش از 500 تا 600 کیلووات ساعت برق مصرف کند به ازای هر کیلووات ساعت باید 190 تومان پرداخت کند و مازاد بر 600 کیلووات 210 تومان به ازای هر کیلووات ساعت محاسبه خواهد شد.

معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی گفت: متوسط قیمت برق خانگی در مناطق عادی 45 تومان و در مناطق گرمسیر 14 تومان است و نرخ برق در بخش عمومی یعنی دولتی 120 تومان ، مراکز آموزشی و بهداشتی و اماکن مذهبی و مراکز شبانه روزی و نگهداری معلولان 25 تومان به ازای هر کیلووات ساعت محاسبه خواهد شد.

وی میانگین نرخ برق در بخش تولید کشاورزی را به ازای هر کیلووات ساعت 14 تومان و میانگین نرخ برق در بخش تولید (صنعت و معدن) را به ازای هر کیلووات ساعت 40 تومان و میانگین نرخ برق در سایر مصارف را 120 تومان اعلام کرد و گفت: میانگین کل نرخ برق با تعرفه جدید 45 تومان است.

وی تأکید کرد: علاوه بر این نرخ های اعلام شده چیز دیگری به قبوض اضافه نمی شود جز سه درصد مالیات بر ارزش افزوده که در کل کشور به صورت یکسان محاسبه خواهد شد.

بهزاد افزود: در قبوض جدید ، آبونمان حذف می شود و مبلغ آبونمان برای مشترکانی که کمتر از 30 کیلووات ساعت مصرف دارندبا نرخ یکسان محاسبه و دریافت می شود یعنی بدون در نظر گرفتن اینکه کنتور تک فاز یا سه فاز باشد.

نوشته شده در تاریخ دوشنبه 29 آذر 1389    | توسط: ستاد هدفمندسازی    |    |
نظرات()