فرماندار رودان با تاکید بر نقش حمل و نقل در هدفمند سازی یارانه هاگفت:به دنبال تحول در حوزه حمل و نقل هستیم . 
فرماندار رودان با تاکید بر نقش هدفمند سازی یارانه ها در سیستم حمل و نقل گفت:"حمل و نقل یکی از اصلی ترین و مهمترین بخش از طرح هدفمند سازی است . در شهرستان رودان طی چند روز گذشته شاهد بحران مقطعی وغیر تاثیر گذار در این حوزه بودیم که این ناشی ازعدم توجه به توسعه ناوگان عمومی در گذشته و ورود افراد سود جو و فرصت طلب و ایجاد جو روانی توسط انان بود.
مهندس غلامرضا نظر نژاد افزود بایستی از فرصت قانون هدفمند سازی استفاده و ناوگان حمل و نقل عمومی را توسعه و تجهیز کرد که در این راستا رایزنی مقدماتی انجام کارفراهم و در برنامه کوتاه مدت تلاش خواهد شد با کنترل مسیر از حیث کنترل قیمت ها و تامین خودرو مشکلات را به حداقل رساند.
وی با قدردانی از مردم که طی چند روز آغاز طرح هدفمند سازی همنکاری داشته گفت " مردم با سعه صدر و همکاری باعث شدند مکانیزم حمل و نقل را با مدیریت منطقی و قانونی روان کنند ه اجرا کنیم ".

نوشته شده در تاریخ یکشنبه 5 دی 1389    | توسط: ستاد هدفمندسازی    |    |
نظرات()